D-DROPPAR FÖR BARN

  |  

LÄNKAR OM D-VITAMIN

  |  

ÅTERFÖRSÄLJARE D-DROPPAR

  |  

KONTAKT OCH FÖRETAG

  |  Generell information om D-vitamin

Frågor och svar om D-vitamin

Livsmedelsverket
Hur mycket D-vitamin behöver man? Hur får man i sig D-vitamin? Hur får man tillräckligt med D-vitamin? Hur yttrar sig brist på D-vitamin? Klicka på länken ovan för att Livsmedelsverkets rekommendationer. 
 Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige

Läkartidningen, 2012-06-26 nummer 26
Ny forskning talar för att D-vitamin har betydelse inte bara för skelettet utan också för vårt immunsystem. Att bo i Sverige kan öka risken för otillräckligt D-vitaminstatus under vinterhalvåret. I Sverige berikas vissa livsmedel med D-vitamin. D-droppar förmedlas till alla barn under 2 år och bör ges till barn upp till 5 år som har mörk hudfärg, inte får berikade produkter och inte vistas tillräckligt mycket ute.
 D-vitaminbrist – vems ansvar?

Läkartidningen, 2011-04-05
Brist på D-vitamin skapar allvarlig ohälsa – men ingenting görs. Myndig­heter, sakkunniga och politiker bör redogöra för åtgärder som ska vidtas för att komma till rätta med detta allvarliga hot mot folkhälsan... 

 


Logga in

DDROPPAR - ACO HUD NORDIC AB   |  BOX 622   |  194 26  UPPLANDS VÄSBY   |  TEL: 08-59 00 29 00   |  INFO@ACONORDIC.COM   |  WEBBYRÅ: BISHOP MEDIA