D-DROPPAR FÖR BARN

  |  

LÄNKAR OM D-VITAMIN

  |  

ÅTERFÖRSÄLJARE D-DROPPAR

  |  

KONTAKT OCH FÖRETAG

  |  


D-vitamin Olja Dunmedic, D-Droppar för Barn

D-vitamin olja Dunmedic är D-droppar anpassade för barn. Vitamin D är nödvändigt för att barns benstommer ska växa och utvecklas normalt. Dunmedic har utvecklat en produkt som bygger på de riktlinjer som gäller i Sverige och som är helt anpassad för barns, inkl spädbarns och små barns, behov.

Detta gäller med avseende på dos, smak, utformning och innehåll. Vår ambition har varit att utveckla en produkt med så få ingredienser som möjligt och enbart innehålla det som verkligen behövs för att tillmötesgå svenska rekommendationer. Innehållet i vår produkt är endast Vitamin D3 och vegetabilisk olja.  

D-vitamin Olja Dunmedic, D-Droppar för barn


D-vitamin Olja Dunmedic innehåller endast Kolekalciferol (Vitamin D3) och vegetabilisk olja och säljs på landets flesta apotek.

Hög kvalitet
Tillverkning och kvalitetssystem, kemisk- och mikrobiologisk analys av råvara och slutlig produkt sker med hög kvalitet av en svensk producent. 
 

D-droppar från DunMedic, produktfakta:

  • Rekommenderad daglig dos för barn 1-24 månader enligt Svenska Näringsrekommendationer är 5 droppar. Dagsdosen bör ej överskridas och man bör inte använda kosttillskott som ett alternativ till en varierad kost
  • För mer info om Livsmedelsverkets rekommendationer, se länk "Frågor och svar om D-vitamin" på nästa sida.
  • 5 droppar innehåller 10 µg vitamin D (200% RDI).
  • D-vitamin Olja DunMedic innehåller 25 ml och 80IE/Droppe.
  • Förvaras vid högst 25°C och utom räckhåll för små barn.  
     

Återförsäljare, D-droppar från Dunmedic

   
     

 


 DDROPPAR - ACO HUD NORDIC AB   |  BOX 622   |  194 26  UPPLANDS VÄSBY   |  TEL: 08-59 00 29 00   |  INFO@ACONORDIC.COM   |  WEBBYRÅ: BISHOP MEDIA